tel: 60 54 62 25    |    DAG-TIL-DAG LEVERING    |    300 dages returret   |    [email protected]  |    40.000 DANSKERE BRUGER OS

Få mere batteri på din iPhone

Vil du følge med i flere artikler som denne?

iPhone og andre smartphones løber ofte i løbet af en dag tør for strøm. Nogle hurtigere end andre, afhængigt af hvor meget man bruger sin telefon. Dog er der nogle indstillinger man kan ændre på hvad angår iOS som giver dig mere strøm.

1. Baggrundsopdatering af apps
Apple introducerede baggrundsopdatering i iOS7. Dvs. at iOS analyserer dit brug af apps i løbet af ugens dage og finder et mønster i hvilket tidspunkt du bruger hvilke apps. Ud fra den viden opdatere iOS automatisk din app. F.eks. hvis du benytter Facebook hver dag kl. 11, vil iOS opdatere dit Facebook news feed kl. 10.55 så at den er klar når du åbner app'en kl 11 som sædvanligt.

2. Lokaliteter
Din lokation bliver brugt konstant. Også når du ikke ved det. Din lokation benyttes blandt andet til at indstille tidszoner, vise lokalbaserede iAds, hyppige lokationer m.m. Mange af disse funktioner kan man let slå fra uden at man vil bemærke noget.
Hyppige lokationer blev også introduceret iOS7 og fungerer lidt lige som Googles "Google Now" funktion, hvor iOS7 i Notification Center fortæller dig hvor lang tid det vil tage at komme på arbejde.

Disse 2 overnævnte funktioner kan man delvist eller helt slå fra. Ved at gøre det, kan man få mere batteri. Sådan går du:

 

Slå Opdater apps i baggrunden fra (stor strømsluger)

1. Gå ind i indstillinger.
2. Vælg "Generelt"
3. Vælg "Opdater apps i baggrunden"

4. Slå apps fra som ikke skal opdateres i baggrunden (jo flere, jo bedre)
 

Opdater Apps i Baggrunden Opdater Apps i Baggrunden
Liste med apps som opdateres i baggrundenListe med apps, hvor de ikke opdateres i baggrunden
Opdater Apps i Baggrunden 
Liste med apps som opdateres i baggrunden

Opdater Apps i Baggrunden
Liste med apps, hvor de ikke opdateres i baggrunden

 

 

 

Slå unødvendige lokalitetstjenester fra (stor strømsluger)

1. Gå ind i indstillinger.

2. Vælg "Anonymitet"

3. Vælg "Lokalitetstjenester"
4. Slå de apps fra, som ikke nødvendigvis har behov for din lokalitet.

Opdater Apps i Baggrunden Opdater Apps i Baggrunden
Liste med apps som bruger din lokalitetListe med apps, som ikke all bruger din lokalitet

 

Opdater Apps i Baggrunden
Liste med apps som bruger din lokalitet

Opdater Apps i Baggrunden
Liste med apps, som ikke all bruger din lokalitet4. Vælg "Systemtjenester" nederst.

5. Slå de Systemtjenester fra som ikke er nødvendige (se vores eksempel. Billedet til højre neden for.)

6. Slå hyppige lokaliteter fra (bruger meget strøm)
 

Opdater Apps i Baggrunden Opdater Apps i Baggrunden
Liste med tjenester som bruger lokalitetListe med nogle aktive og inaktive tjenester

 

Opdater Apps i Baggrunden
Liste med tjeneser som bruger lokalitet

Opdater Apps i Baggrunden
Liste med nogle aktive og inaktive tjenester

 

Du bør nu kunne mærke i løbet af en dag, at du har mere strøm på din telefon!